SKLADBY

  • Obvodový panel

  • Vnútorný panel

  • Stropný panel

  • Plochá strecha

  • Plochá strecha – štrk

  • Šikmá strecha – neobývané podkrovie

  • Šikmá strecha – obytné podkrovie