Penové sklo patrí v dnešnej dobe medzi najekologickejšie cenovo prístupné tepelnoizolačné materiály. Je to špeciálny tepelnoizolačný a protipožiarny stavebný materiál, ktorý môže byť vyrobený ako zo surovín bežne používaných v sklárskej výrobe, tak aj z recyklovaného skla. Dodáva sa buď v doskách, alebo vo forme granulátu. Najčastejšie sa penové sklo v stavebníctve používa pod základovú dosku (zakladanie na geodoske, zakladanie na penovom skle), alebo pre rôzne zásypy pri pivniciach a spodných stavbách.

Výroba penového skla

Podstata výrobnej technológie je známa už od polovice 30 rokov 20 storočia. Základnými surovinami na výrobu skla je piesok, vápenec a uhličitan sodný. Pri výrobe skla, ale aj pri jeho recyklácii, takmer vždy dochádza k tomu, že vzniká veľké množstvo malých sklenených čriepkov. Tieto čriepky sa dajú rozomlieť (rozdrviť) v guľovom mlyne na veľmi drobnú sklenenú múčku ( veľkosť v radoch desiatok mikrometrov). Práškové sklo sa naleje do foriem a zahreje sa na teplotu pod bodom topenia. V takomto procese „spekania“ častice k sebe navzájom priľnú. Ďalej sa pridá malé množstvo jemne rozomletého čierneho uhlíkového prášku a materiál sa zahrieva v procese „celulácie“. Pri tomto procese reaguje uhlík s kyslíkom a vzniká oxid uhličitý, ktorý v materiáli vytvorí mikroskopické bubliny, ktoré mnohonásobne (až 20-krát) zväčšia pôvodný objem rozdrveného skla. Nie sú pri tom použité žiadne chemické „nadúvadlá“, ktoré by poškodzovali ozón, alebo prispievali ku globálnemu otepľovaniu. Na zlepšenie požiarnej odolnosti nie sú potrebné žiadne retardéry horenia, alebo iné prísady. Ako 100% anorganický materiál je inertný a protipožiarny.

Hlavné vlastnosti penového skla

Izolačný

Vďaka veľkému množstvu uzavretého vzduchu v póroch granulátu sú jeho tepelnoizolačné vlastnosti veľmi dobré, porovnateľné s inými izolačnými materiálmi.

Hodnota λ (lambda) vo voľnom sypanom stave je 0,06 W/mK a v zhutnenom stave  je 0,09 W/mK. Na porovnanie polystyrén má λ okolo 0,04 W/mK

Mrazuvzdorný

Je možné ho zabudovať bez dodatočných zatepľovacích systémov.

Zhutniteľné a vysoko pevnostné

Štruktúra penového skla je podobná priehradovej konštrukcii a veľmi vysoký počet pórov na centimeter kubický v penovom skle umožňuje mimoriadne tlakové zaťaženie, až do 50t/m2

 

Nízka hmotnosť

Nízka hmotnosť (okolo 170 kg/m3) zabezpečuje rýchle spracovanie priamo na mieste. Na stavbu sa môže dovážať buď vo vreciach Big Bag, alebo ako voľne sypané v nákladnom aute.

Vďaka nízkej hmotnosti penového skla sa využíva aj ako tepelná izolácia na zelených strechách a garážach. V porovnaní so štrkom je jeho hmotnosť 10-krát menšia.

Uzavreté póry

S uzavretými pórmi neviaže žiadnu vodu a izoluje za vlhka aj za sucha

Nehorľavé

Penové sklo je z hľadiska protipožiarnej ochrany podľa Euro triedy zaradené do kategórie A1. Bod mäknutia sa nachádza nad 700°C. Vďaka typickým vlastnostiam skla, obohatené o póry naplnené vzduchom, vykazuje granulát zvlášť vysokú požiarnu bezpečnosť zabraňovaním presahu teplôt.

V prípade požiaru neuvoľňuje žiadne škodlivé plyny ani pary

100% recyklovateľné

Penové sklo časom vôbec nedegraduje, zachováva si stále svoje pôvodné vlastnosti. To znamená, že po skončení životnosti stavby sa dá penové sklo opätovne použiť na inej stavbe, poprípade ho použiť na výrobu nového penového skla.

Rezistentné

Penové sklo je rezistentné voči kyselinám, zásadám, plesniam, baktériám, roztočom, termitom aj hlodavcom. Jedna z najdôležitejších odolností penového skla je odolnosť voči radónu. Odvetráva radón spod základovej dosky do strán domu a von na vzduch.

GALÉRIA OBRÁZKOV

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Proudly powered by WordPress