?
Aké domy staviame?
OŽijeme v dobe, kde sú zvýšené nároky na kvalitu a pohodlie bývania.

Montované rodinné domy sú v súčastnosti najrozšírenejším aj najobľúbenejším typom stavieb vo svete. Dôvodom je jednoduchšia realizácia, vzhľad a v neposlednom rade aj cena. Montovaný dom zo sendvičových panelov väčšinou nemožno rozoznať od murovanej stavby, a to ani z exteriéru, ani z interiéru. Hlavnou výhodou panelového systému je možnosť prípravy stavby vo výrobe, ako aj rýchla montáž a dokončenie stavby na stavenisku.

Základ konštrukcie panelov tvorí drevený rám opláštený z vhodných veľkoplošných materiálov. Priestor medzi rámom je vyplnený tepelno-zvukovou izoláciou. Na opláštenie z interiéru sa používa ECO OSB4 doska a sadrovláknitá doska. Na opláštenie panelu z exteriéru sú použité drevovláknité dosky. Dosky z drevitých vláken môžeme považovať za čisto ekologický materiál, pri ich výrobe sa nepoužívajú žiadne lepidlá. Ich mimoriadne vysoká tepelná kapacita (c = 2100 J/kg.K) bráni prehrievaniu konštrukcie v letných mesiacoch.

Drevený rám panelov je konštrukčne a staticky prispôsobený vzhľadom na jeho funkciu – môže byť obvodový, priečkový, stropný. Panely možno vyrábať s rôznym stupňom finálnej úpravy. Pri montáži je dôležité správne vzájomné spájanie panelov, ale aj kotvenie panelov k základovej geodoske.

Výstavba sa realizuje počas celého roka, nakoľko panely sa vyrábajú vo výrobnej hale, takže ich výroba nie je závislá od poveternostných podmienok.

Tepelnotechnické parametre obvodových stien predurčujú montovaný dom na dosiahnutie energeticky pasívneho štandardu.

Ku každej stavbe pristupujeme individuálne, podľa požiadaviek investora.

Najdôležitejšou hodnotou v živote každého z nás je naše zdravie a zdravie celej rodiny.

Zdravé bývanie je vytvorené prirodzeným prostredím.

Pri výstavbe sa minimalizujú mokré procesy, vďaka čomu nevzniká nadmerná vlhkosť, ktorá pri klasických stavbách neumožňuje okamžité užívanie domu.

Nadštandardné drevohliníkové okná, kvalitná tepelná izolácia konštrukcie bez tepelných mostov, základová platňa na penovom skle, vetrací systém s vysoko účinným spätným získavaním tepla – toto všetko zvyšuje kvalitu bývania a hodnotu nehnuteľnosti.

Aktívna rekuperácia vzduchu s tepelným čerpadlom zabezpečuje čerstvý vzduch, dokáže zohrievať a chladiť vzduch prevádzkovo zadarmo pri ohreve teplej vody.

Vďaka vzduchotesnosti budovy, zatepleniu bez tepelných mostov a vďaka neustálemu vetraniu zostáva konštrukcia suchá a bezporuchová.

?
Aká je to difúzne otvorená konštrukcia?
OZákaldným znakom difúzne otvorenej konštrukcie je použitie takej skladby steny, kde nie je použitá parozábrana. Umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary bez toho, aby v konštrukcii kondenzovala.

Ďalšou výhodnou vlastnosťou difúzne otvorenej konštrukcie je schopnosť regenerácie materiálov aj pri nadmernom zavlhnutí, prípadne zaplavení. Z tohto hľadiska prípadné poruchy neovplyvňujú samotnú konštrukciu ani statiku danej stavby. V skladbe je umiestnený materiál s najvyšším difúznym odporom čo najbližšie k interiérovému povrchu.

Takáto konštrukcia sa dokáže vysporiadať so stavebnou aj prevádzkovou vlhkosťou.

?
Prečo prírodné materiály?
OPrírodné materiály sú symbolom zdravého bývania.
  • Drevo, ako základný stavebný prvok, využívame aj v našich montovaných domoch.
  • Drevo, ako jeden z mála materiálov negeneruje elektrický náboj a tým vytvára zdravé prostredie pre život organizmov.
  • Drevo ako jediný stavebný materiál je CO2 neutrálny.
  • Drevené konštrukcie sú plne recyklovateľné.
  • Donedávna sa drevo používalo ako jediná nosná a zároveň izolačná vrstva obvodových konštrukcií dreveníc. Pri súčasných tepelnotechnických požiadavkách sa dopĺňa o izolačné vrstvy v sendvičovej konštrukcii.

Vďaka tomu dokáže drevená sendvičová konštrukcia dosiahnuť lepšie tepelnotechnické vlastnosti oproti rovnako hrubej murovanej, betónovej alebo oceľovej konštrukcii.

Drevo vydrží veľa, ale nemôže byť napadnuté neodvetrateľnou vlhkosťou. Preto je veľmi dôležité, aby difúzny odpor jednotlivých materiálov  v konštrukčnej skladbe steny drevostavby klesal smerom z interiéru do exteriéru. Umožňuje to bezproblémové odvetranie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa do konštrukcie dostáva z interiéru, ale aj prípadnej vlhkosti vznikajúcej vtedy, ak v konštrukcii nastane teplotná situácia ideálna pre vznik rosného bodu.

?
Prečo pasívny dom?
OŽivot v pasívnom dome neznamená len ušetrené peniaze za kúrenie, ale aj dobrý pocit z toho, že žijete zdravo.

Názov pasívny dom vychádza z princípu využívania pasívnych tepelných ziskov v budove. Patria sem vonkajšie zisky zo slnečného žiarenia prechádzajúce do vnútra domu oknami a vnútorné zisky, medzi ktoré môžeme zaradiť teplo vyžarované spotrebičmi a v neposlednom rade nami ľuďmi. Vďaka použitej kvalitnej izolácii tieto zisky neunikajú von a postačia tak na zaistenie príjemnej teploty v miestnostiach takmer po celý rok.

?
Čím sa líši pasívny dom od ostatných?
OOdpoveď je jednoduchá. Zariadenie, ktoré pracuje aj v noci, filtruje vzduch a zbavuje ho tak škodlivín i prachu. Vďaka nemu dýchate čerstvý vzduch a nemusíte sa báť plesní, ktoré často vznikajú pri rekonštrukciách starých budov bez núteného vetrania.
?
Aké sú výhody pasívneho domu?
OVýhod pasívneho domu máme hneď niekoľko:
  • vyšší komfort života
  • extrémne nízke náklady na kúrenie
  • vysoká tepelná pohoda v miestnosti
  • stály prívod čerstvého vzduchu
  • príjemné teploty v zime aj v lete
?
A ako je to s úsporou tepla?
OPasívny dom ročne spotrebuje maximálne 15 kWh na 1 m2 vykurovanej plochy. V bežnom rodinnom dome, ktorý má podlahovú plochu cca 120 m2 to je 1800 kWh. Pre vykúrenie miestností s rozlohou 20 m2 stačí 200 W.

Preto môžete s úsmevom na tvári sledovať, ako závratne rastú ceny energií, lebo Vy sa bez nich takmer zaobídete.

Ak porovnáme potrebu energie na vykurovanie, neuniknú nám viditeľné rozdiely medzi rôznymi štandardmi, v ktorých sú budovy u nás stavané. Predchodcami pasívnych domov boli domy nízkoenergetické. Hraničná hodnota mernej potreby tepla na vykurovania pre dosiahnutie tohto štandardu je 50 kWh/(m2.a). Nízkoenergetický dom obsahuje takmer podobné komponenty ako dom pasívny, ale v menšej miere. Takáto stavba potrebuje na rozdiel od pasívneho domu väčší zdroj tepla a rozsiahlejší vykurovací systém, a tým sa v konečnom dôsledku vyrovnávajú investičné náklady, ale prevádzkové zostávajú neporovnateľne vyššie ako u pasívneho domu.

Výstavba pasívneho domu v súčasnom období vyžaduje už v architektonickej príprave okrem požiadaviek na funkčnosť a estetickosť aj potrebnú mieru tolerancie k okolitému prostrediu v lokálnom aj globálnom poňatí. Miera ekologického vplyvu stavebnej činnosti a prevádzky budov sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu spoločnosti.

 

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať.