1. Ochrana v zime

Tepelná vodivosť drevovláknitých dosiek ( lD = 0,039 – 0,049 W / mK ) minimalizuje tepelné úniky cez stavebné konštrukcie , čím v zimných mesiacoch výrazne prispieva k poklesu nákladov na vykurovanie.

 1. Ochrana v lete

Najvyššia tepelná kapacita zo všetkých bežne používaných izolačných materiálov ( c = 2100 J / kg.K ) zaisťuje tepelnú stabilitu objektov najmä v letných mesiacoch . Ich vysoká tepelno – akumulačná schopnosť zabraňuje prehrievaniu vnútorných priestorov a umožňuje dosiahnuť fázový posun teplôt až o 7-13 hodín (pozn. iné izolačné materiály max 3-4 hodiny!).

 1. Ochrana pred hlukom a tvarová stálosť

Vďaka vyššej hustote ( ρ = 150 – 260 kg/m3 ) dokážu drevovláknité dosky efektívne znižovať nežiaduci hluk, ktorý sa šíri cez zvislú alebo vodorovnú konštrukciu. Ich hustota zaisťuje tvarovú stálosť a kvalitné zaizolovanie nepodlieha degradácii.

 1. Paropriepustnosť

Drevovláknité dosky sú difúzne otvorené . Nízky faktor difúzneho odporu (μ = 5) zabraňuje kondenzácii vodných pár v konštrukciách, čím pozitívne ovplyvňuje kvalitu vnútornej mikroklímy a súčasne umožňuje stenám a strešným plášťom ” dýchať “.

 1. PEFC certifikované

Drevo na výrobu drevovláknitých dosiek pochádza z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a kontrolovaných zdrojov (PEFC/23-31-11).

 1. Ekológia a zdravotná nezávadnosť

Drevovláknité dosky Pavatex sa radí do skupiny ekologických izolácií šetrných k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu . Sú 100 % ekologické , plne recyklovateľné , môžu byť spaľované alebo bezpečne kompostované.

 1. Požiarna odolnosť

Drevovláknité dosky pavatex sa radí do triedy horľavosti E (podľa EN 13501-1) . Pri požiari povrch dosiek zuhoľnatie , čím sa zamedzí šíreniu požiaru smerom dovnútra konštrukcie . Výsledkom je nadštandardná požiarna odolnosť celých konštrukcií (skladieb) , ktorá je schopná v prípade drevostavieb odolávať až 90 minút pri interiérovom a 120 minút pri exteriérovom požiari.

 1. Priestorová úspornosť

Pri rovnakom vonkajšom rozmere stavby získa investor pri drevenej rámovej konštrukcii s použitím drevovláknitých dosiek viac obytnej plochy ako v prípade klasickej murovanej stavby . Na pôdoryse 10m x 10m poskytuje plášť na báze dreva , s rovnakými tepelnoizolačnými parametrami o 10 m2 viac obytnej plochy .

 1. Energetická úspornosť

Vlastnosti drevovláknitých dosiek umožňujú stavať objekty a konštrukcie s minimálnymi energetickými stratami a sú ideálnym materiálom na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov v dobe neustáleho rastu cien energií.

 1. Rýchla a nenáročná montáž

Drevovláknité dosky pavatex možno rezať bežnými elektrickými rezacími nástrojmi používanými na rezanie dreva a drevených výrobkov – napríklad elektrická okružná píla s odsávaním alebo elektrická priamočiara píla s vhodným pílovým lisom . Tenké dosky je možné rezať aj pílkovité nožom . K upevňovaniu do drevenej rámovej konštrukcie sa používajú nastreľovacie spony alebo rozperné kotvy s plastovými tanieriky . V prípade masívnych konštrukcií sa dosky upevňujú skrutkami alebo rozpernými kotvami . Drevovláknité dosky možno omietať alebo obkladať . Ich aplikáciou ušetríte čas aj náklady .

 1. Rozsiahle možnosti použitia v rámci stavieb

Drevovláknité dosky pavatex možno použiť v rámci celého obalového plášťa stavby , ale aj v rámci interiéri na dodatočné zaizolovanie stropov , opláštenie priečok , ako obklad stien , ale aj ako podhľadové dosky . Tradičná a najstaršia aplikácií drevovláknitých dosiek je ich využitie v podlahových systémoch – tzv Hobra dosky.

 1. Program Zelená úsporám

Rada materiálu je registrovaná v zozname tovarov a technológií programu Ministerstva životného prostredia Zelená úsporám . Do rovnakého zoznamu sú priebežne zapisované ďalšie konštrukcie energetickej stavebnice.

(http://www.pavatex-shop.cz)

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Proudly powered by WordPress