Okná patria medzi najkomplikovanejšie prvky obvodového plášťa ktoréhokoľvek domu, zvlášť pre nízkoenergetický a pasívny. Máme pre ne množstvo protichodných požiadaviek, chceme aby boli dôkladné a elegantné, ale musia mať tepelnotechnické vlastnosti ako stena. Ďalej chceme veľa svetla, ale zároveň ticho a teplo. Veľa slnka, ale nie zase príliš teplo. Samozrejme sú to okná, ktoré toto všetko musia zvládnuť.

Od začiatku bolo ich hlavnou úlohou presvetliť interiér a architektonicky dotvoriť exteriér. Okrem toho majú zabezpečiť vetranie, ale aj ochrániť ľudí pred rôznymi klimatickými podmienkami. Postupne ako sa zvyšujú nároky na úsporu energie, im pribudla ďalšia úloha, a to nepustiť v zime chlad a udržať v dome teplo. Taktiež veľmi dôležité je aj prepustiť slnečné lúče, aby pomohli v zimnom období vykurovať. Ďalšou požiadavkou sú ich akustické vlastnosti. To všetko by mali okná spĺňať pri relatívne nízkej hmotnosti, často s požiadavkou na veľké rozmery skiel a moderné tenké rámy.

Materiály

Kvalitné okno do energeticky úsporného domu charakterizujú nadštandardné fyzikálne vlastnosti, ktoré potvrdzuje certifikát a nadštandardná cena. Tá vás okamžite presvedčí, že ide o investíciu, o ktorej sa oplatí uvažovať. Ako prvé si laik vyberá materiál. Väčšina ľudí má jasnú predstavu o tom, či uprednostní teplo a mäkko pôsobiace drevo pred nižšou cenou a nenáročnou údržbou plastu, prípadne hliníka. Niektorých vedie aj ich ekologické cítenie a túžba obklopovať sa zdravým a prírodným materiálom. V týchto veciach je naozaj na vás, čo sa vám páči, na čo máte a ktorý materiál zvolíte. Pokiaľ ide o technické parametre, plastové, drevené aj hliníkové okná dokážu spĺňať požiadavky na výplne otvorov v energeticky úsporných domoch. Ich vlastnosti sa ešte vylepšia, ak je plast alebo drevo zo strany exteriéru kombinované s ochrannými hliníkovými lištami.

Fyzikálne vlastnosti

Okno v energeticky úspornom dome musí mať výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Aby ste dosiahli nízkoenergetický štandard, potrebujete okno so súčiniteľom prechodu tepla Uw = 1,3 W/(m² . K). Pre pasívny dom je to už Uw = 0,8 W/(m² . K). Táto hodnota opisuje vlastnosti celého okna, už aj osadeného v obvodovej stene, a je závislá od tepelnotechnických vlastností okenného rámu (Uf), zasklenia (Ug), od uloženia skla do rámu, ale aj od správnej realizácie pripojovacej škáry (priestor medzi ostením a oknom). Súčiniteľ prechodu tepla vás informuje o tom, koľko wattov tepla opustí vašu domácnosť cez 1 m2 okna. Teda čím je menší, tým lepšie. Je v tom však drobný háčik. So znižujúcim sa súčiniteľom prechodu tepla sa znižuje schopnosť zasklenia prepúšťať tepelnú slnečnú energiu do interiéru. Táto vlastnosť skla je v energeticky úspornom dome, kde majú okná okrem funkcie chrániť interiér pred tepelnými stratami aj funkciu získavania solárnej energie, veľmi dôležitá. Nazýva sa solárny faktor SF alebo g (%). V rodinnej a bytovej výstavbe platí g = 60 % (pri pasívnych domoch sa pripúšťa aj 50 %). Medzi súčiniteľom prechodu tepla a solárnym faktorom je teda potrebné hľadať vyvážený pomer tak, aby tepelné zisky cez okennú konštrukciu prevyšovali tepelné straty.

 

Zasklenie

Dnes existujú rôzne typy zasklenia, ktoré dosahujú výborné tepelnotechnické parametre Ug = 0,7 – 0,4 W/(m² . K). Väčšinou sú to izolačné trojsklá so vzduchovou medzerou vyplnenou plynom (argón, kryptón, xenón). Od použitého plynu do značnej miery závisia vlastnosti zasklenia, ale aj jeho cena. Na vylepšenie parametrov zasklenia sa môžu rôzne kombinovať šírky vzduchových medzier, ale aj hrúbky jednotlivých tabúľ skla. V prípade, že potrebujete zmenšiť hmotnosť zasklenia, je tu možnosť použiť dvojsklo s vloženou tepelnou fóliou, systém heat mirror (Ug len 0,3 W/(m² . K). Kvalitné zasklenie vám pomôže vytvoriť v miestnosti tepelnú pohodu, pretože v jeho blízkosti nevzniká pocit chladu. Kým napríklad pri izolačnom dvojskle s Ug = 1,1 W/(m² . K) je povrchová teplota skla 13,5 ºC, pri izolačnom trojskle s Ug = 0,5 W/(m² . K) je to už 17,5 ºC. Na takýchto teplých oknách sa vám vodná para len tak nezrazí.

Osadenie okna

Sofistikovaná konštrukcia okennej výplne nestačí. Okno musí byť aj kvalitne osadené. Znamená to, že osadzovacia škára bude zrealizovaná tak, aby umožnila zrealizovať požadovaný spôsob kotvenia,mala požadované tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti, zo strany exteriéru bola vodotesná, ale paropriepustná a zo strany interiéru bola parotesná. Tieto vlastnosti osadzovacej škáry možno dosiahnuť použitím tesniacich pások. Na zlepšenie vlastností okennej výplne sa v energeticky úsporných stavbách osadzujú okná do úrovne zateplenia obvodového plášťa objektu. Takto môže byť okenný rám takmer celý obalený v tepelnej izolácii.

Tienenie

Okná nízkoenergetických a pasívnych domov sú v zime zdrojom solárnych ziskov. Okrem toho majú výbornú schopnosť získané teplo udržať v dome. V zime ušetrí drahocennú energiu, ale v lete to už za dobrú vlastnosť nepovažujeme. Preto musíte tienenie vnímať ako neoddeliteľnú súčasť okennej výplne. Najjednoduchšie je namontovať exteriérové žalúzie, rolety či posuvné fasádne panely. Okrem toho môžete využiť fakt, že v zime je slnko nízko a svieti do miestnosti pod iným uhlom ako v lete. Takže ak má dom pevné tieniace prvky (pergola, terasa, presah strechy), môže byť v lete pred slnkom chránený a zároveň vám ho v zime dopraje.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Proudly powered by WordPress