Výkresová dokumentácia

Vypracujeme pre Vás projekt stavby na stavebné povolenie.

Projekt stavby obsahuje:

 • časť KPS
  1. Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Technická správa
  2. Situácia
  3. Pôdorys výkopov a základov
  4. Pôdorys 1.NP, 2NP, …
  5. Rezy
  6. Pôdorys krovu
  7. Pôdorys strechy
  8. Pohľady
 • časť TZB
  1. Technická správa
  2. Situácia
  3. Výkres odpadov (kanalizácia)
  4. Výkres vodovodu
  5. Výkres vzduchotechniky (rekuperácia)
 • čsť STATIKA
  1. Technická správa
  2. Stále zaťaženia, úžitkové zaťaženia, zaťaženie snehom a vetrom
  3. Návrh jednotlivých prvkov podľa platných noriem
 • časť ELEKTROINŠTALÁCIE
  1. Technická správa
  2. Protokol o určení vonkajších vplyvoch
  3. Riadenie rizika
  4. Schéma prevedenia elektrickej prípojky
  5. Silnoprúdové obvody a umelé osvetlenie
  6. Rozvádzač RH
  7. Systém ochrany pred bleskom a uzemnenie
 • časť PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOVY
  1. Technická správa
  2. Výpočtová časť
  3. Situácia – ochranné pásmo
  4. Pôdorys – požiarne úseky a smer úniku
 • OPLOTENIE POZEMKU
  1. Technická správa
  2. Situácia – oplotenie
  3. Pohľad na oplotenie

Vypísaná dokumentácia je uvedená len informatívne. Každý projekt sa rieši individuálne a obsahuje všetku potrebnú dokumentáciu na získanie stavebného povolenia.

Výkopové práce

Pred začatím výkopových prác je dôkladne vytýčená celá stavba vrátane základovej konštrukcie. Pred samotnou realizáciou základovej konštrukcie (geodosky) skontrolujeme rozmery výkopov, vytýčia sa všetky odpady a prestupy základovou doskou podľa projektovej dokumentácie a vynesie sa „nula“ na stavbe.

Montáž domu

Na stavenisko prichádzame s hotovými panelmi, v ktorých sú osadené všetky okenné konštrukcie ako aj vchodové a balkónové / terasové dvere.

 

Montáž sa začína očistením základovej dosky od nečistôt a vyrovnaním po obvode do maximálnej možnej roviny pomocou nedeformovateľných podložiek. Zároveň sa tým zabezpečí umiestnenie panelov tak, aby spodná hrana panelu tvorila „nulu“ stavby. Ešte pred tým, ako je panel osadený na základovú dosku, nanesie sa na betón na mieste panelu špeciálne lepidlo a na panel sa zospodu pripevní fólia, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do panelu od základovej konštrukcie. Stabilita obvodových ako aj vnútorných panelov je počas montáže zabezpečená zavetrovacími tyčami, v prípade nepriaznivejších klimatických podmienok používame masívnejšie drevené vzpery.

Akonáhle sú všetky panely osadené na svojom mieste, „previažu“ sa po obvode stužujúcim vencom, ktorý v našom prípade tvorí hranol rozmerov 120/240. V stužujúcom venci sú už nachystané takzvané rybinové spoje, vytvorené pomocou CNC stroja, na rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž dreveného stropu.

Ak sa jedná o jednopodlažnú stavbu rodinného domu, teda bungalov, stropné trámy sa zaklopia OSB doskou hr. 25mm a osadia sa pomúrnice (v prípade domov so šikmou strechou). Následne sa namontuje celý krov, ktorý je taktiež pripravený vopred na CNC stroji.

Záverečné práce

Na stavbe sme od začiatku až po posledné interiérové / exteriérové úpravy.

U nás je samozrejmosťou montáž kuchynskej linky, základnej sanity v kúpeľni a WC, krbu a komínového telesa, pri dvojpodlažných rodinných domoch schodisko. Taktiež vonkajšie parapety, osvetlenie,… jednoducho všetko potrebné na to, aby vašou jedinou starosťou bolo nasťahovanie si nábytku a elektroniky.

Kolaudácia

Zabezpečíme všetky potrebné dokumenty ku kolaudácii vrátane energetického certifikátu budovy. Taktiež vám pripravíme podrobný pôdorys s umiestnením všetkých stĺpikov v paneloch, aby ste si mohli v budúcnosti čokoľvek  zavesiť na stenu, poprípade zapustiť ľubovolný otvor, vo fantázii sa medze nekladú. Samozrejme, pri riešení otvorov, ktoré by mali prerušiť stĺpik je potrebné nás prizvať na konzultáciu.